Programació Juguem en anglès

Es posarà especial èmfasi en animar i incentivar als nens vers la llengua anglesa,
creant un entorn alegre i relaxat per tal que els nens s’ho passin bé i vinguin
motivats, les activitats han de ser curtes i alhora atractives per evitar la pèrdua del
interès dels infants en l’activitat.
La metodologia es basarà en fer participar i divertir-se als nens i nenes, perquè és la
millor manera per familiaritzar-se amb una nova llengua.
Les classes estaran dividides en temps aproximats de 10 a 15 minuts. És a dir, es
pot començar amb una cançó i continuar amb una història que complementi el
vocabulari introduït i, finalment, acabar l’activitat amb un joc. A continuació es detallà
els continguts del curs. Al final de cada trimestre es faran portes obertes perquè els
pares puguin veure i gaudir dels progressos dels infants.

Incidirem:
1. Alfabet
2. Animals
3. Colors
4. Família
5. Menjar
6. Parts del cos
7. Números

A partir de P5 es farà també incisió en :

8. Verbs

Metodologia :

Jocs curts per nens amb objectius didàctics molt definits.
Història o conte amb l’ajut de il·lustracions, imatges, objectes…
El temps verbal serà present indicatiu i l’objectiu principal es anar introduint
vocabulari d’us comú (salutacions, animals, temps, números, colors,
menjar…).
Cançons són molt bones per a fomentar el moviment i la repetició de
vocabulari i frases que reforçaran el vocabulari treballat.

ACTIVITAT CONDUÏDA: SILVIA OLIVA
DURADA DE L’ACTIVITAT: 1 hora

ACTIVITAT CONDUÏDA: SILVIA OLIVA
DURADA DE L’ACTIVITAT: 1 hora

MENU