Preguntes freqüents

Horari

L’horari del menjador és: de 12.30 a 15.00
Dins d’aquest horari no hi ha servei de consergeria, és per això que us demanem que respecteu al màxim l’hora d’entrada i de sortida. No podrem obrir la porta entre les 12’30 i les 15.00, exceptuant casos excepcionals que s’hauran de notificar per escrit utilitzant el full d’incidències de consergeria.

Medicaments

Per tal d’evitar una possible confusió i tal com marca la normativa vigent, TOTS ELS MEDICAMENTS que s’hagin de donar al migdia, han d’anar amb la dosi exacta dintre d’un envàs o xeringa.
Amb el medicament, s’ha d’omplir el full específic per a medicaments (taulell de consergeria, indicant totes les dades. També cal adjuntar-hi la recepta mèdica corresponent. No donarem cap medicament que no segueixi aquestes indicacions.

Dietes I Al• lèrgies

Si puntualment algun nen/a ha de fer dieta puntual per qualsevol motiu, s’ha de comunicar per escrit el mateix dia en el full d’incidències que hi ha al taulell de consergeria
En cas d’alguna al•lèrgia alimentària, s’ha de portar un justificant oficial del metge indicant el tipus al•lèrgia o intolerància i quin aliment és el que la provoca.

Tovallons a P-5 i educació primària

Al menjador seguim amb la línia de l’escola i treballem el reciclatge juntament amb la higiene en aquest espai, per això, demanem que tots els nens i nenes que es queden a dinar des de P-5 fins 6è , portin cada dilluns un tovalló de roba dins d’una bosseta també de roba, tot ha d’anar marcat amb el nom i cognoms ben visibles, els divendres es retornarà a cada infant per rentar-ho. Demanem, en aquest aspecte la col•laboració de les famílies.

Eventualitats

El preu diari del menú eventual pel curs 2017-18 és de 7,35 €. Per utilitzar el servei de menjador eventual cal dirigir-se al despatx de Servitabor, qualsevol dia de la setmana al mati de 9.00 a 12.00, i comprar un talonari de 5 tiquets que té un cost de 36,75 € .
S’haurà de fer arribar aquest tiquet a la bústia de Servitabor el mateix dia que el nen/a es queda a dinar. Al mateix temps cal omplir el full d’incidències del taulell de consergeria indicant les dades del nen/a i la data en què s’utilitza el servei.

MENU