Dibuix

Tots i totes som potencialment artistes i creadors, tots pensem i transformem les nostres idees
en paraules i gestos, manifestem les nostres inquietuds i pors de diferents formes. Perquè no
fer-ho a través de l’art i el dibuix?
El món Tan exigent el qual vivim no ens permet experimentar, observar , no hi ha temps,
aquesta mancança fa que l’Infant no vulgui plasmar cap emoció en forma de gargot, dibuix o
taca. El que primer diu és : no sé, no em surt…Té por al buit del full, a sortir del que és
convencional . El que ha d’aprendre és a deixar-se anar, a exterioritzar el que sent, a provar,a
guixar, a pintar, en definitiva a parlar un dels llenguatges més universals: el de l’art.

MENU