Guitarra

A través d’una metodologia lúdica i activa, el nen/a aprendrà la correcta col·locació dels dits al instrument, les seves possibilitats
sonores, la rítmica a seguir en una determinada melodia, els primers acords…per aconseguir globalment fer un conjunt instrumental sòlid en que cada membre assumeixi el seu grau de responsabilitat, per realitzar peces de diferents estils de música.

MENU