Percussió

L’expressió musical, es un dels llenguatges més naturals que posseïm, ja que s’utilitza el cos com recurs comunicatiu. Aquest tipus de llenguatge, permet transmetre sentiments, actituds i sensacions de que gaudim i patim.

A ritme de percussió estem afavorint altres àmbits importantíssims en els infants com son: el coneixement de l’esquema corporal i les seves possibilitats motrius.

Els alumnes , aprendran els diferents instruments utilitzats en la música afro-llatina, des de el djembé fins el tambor batà.

MENU