Convida a un amic!!

Post 7 of 73
Convida a un amic!!

Durant el mes d’abril els nens i nenes que fan activitats extraescolars amb Servitabor, poden convidar a algun amic o amiga a fer l’activitat amb ell/a. Ho hem organitzat de la següent manera:

Activitats migdia: (escacs, informàtica, percussió, guitarra, instrumental rock, conversa d’anglès)

En les activitats que es fan al migdia com en la majoria d’elles cal material específic (ordinadors, djembés, guitarres…), es repartiran els nens i nenes convidats en diferents dies d’abril. Només cal que el vostre fill/a li digui al monitor/a de l’activitat a qui convidarà i ell/a farà la distribució. Com es dins del horari escolar no cal signar una autorització dels pares/mares per assistir-hi.

Activitats de la tarda: (dansa, arts creatives, juguem en anglès)

Es farà la setmana del 9 al 13 d’abril. Cada activitat es farà a la mateixa hora i dia de la setmana que durant el curs.
Com es fora de l’horari escolar caldrà que el nen o nena convidat/da retorni, signat pel pare o la mare, la butlleta de la invitació. Ho pot entregar o bé al monitor/a de l’activitat o bé al despatx de Servitabor.

MENU