Portes Obertes desembre

Post 5 of 77

La setmana del 10 al 14 de desembre us obrim les portes a les activitats extraescolars de Servitabor (excepte piscina). D’aquesta manera podeu aprofitar per treure el nas i veure com es un dia qualsevol en cada una de les activitats a les que assisteix el vostre
fill o filla i, si escau, fer un breu intercanvi  d’impressions amb els monitors.
En la graella d’extraescolars trobareu els dies i horaris de les activitats de cada curs.
Obrirem portes 15 minuts desprès que comenci l’activitat, es a dir:
1a franja migdia: a les 13.15h
2a franja migdia: 14.15h
Tarda: 16.45h

MENU